برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

پژوهشکده سالمندی
فصلنامه علمی - خبری پژوهشکده سالمندی
کنگره بین المللی علوی
چهارمین نشست بین المللی علوی

تمدید مهلت فراخوان کنگره سالمندی سالم ( پنجمین نشست بین المللی علوی)

مهلت فراخوان کنگره سالمندی سالم ( پنجمین نشست بین المللی علوی) تا تاریخ 15 بهمن ماه تمدید شد.
1400/11/02

مجموعه کارگاه های طراحی و اجرای مطالعات مرور نظام مند

برگزاری مجموعه کارگاه های طراحی و اجرای مطالعات مرور نظام مند توسط مرکز تحقیقات طب تلفیقی در سالمندی
1400/10/29

انتشار کتاب استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان

کتاب استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان منتشر شد
1400/09/21

انتشار یازدهمین شماره فصلنامه علمی - خبری (Newsletter)

یازدهمین شماره فصلنامه علمی - خبری (Newsletter) دوزبانه پژوهشکده سالمندی منتشر شد.
1400/08/30

برگزاری جلسه با مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت های حوداث ترافیکی

انعقاد تفاهم نامه ما بین پژوهشکده سالمندی و مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت های حوداث ترافیکی
1400/08/11